תמונות

...שאפילו לתמונה על הפודיום הוא סירב להישאר (רויטרס)