תמונות

גל אוחובסקי ומירי רגב צילום: תומר ושחר צלמים