תמונות

יעמדו לוועדה (אלן שיבר). צפו ברמון מדבר במסע"ת