תמונות

צוברי ומאמנו רפא בליליוס, יהיו בלונדון? (איגוד השייט)