תמונות

ניצחו בצדק (צילום: אנצ'ו גוש, סוכנות ג'יני)