תמונות

כתבת אולפ"ש של מוסקו- מעלה צביה כת האימן צילום: חדשות 2