תמונות

"אני התעקשתי. רציתי שתהיה לי את האופציה לחזור לשחק". אברמזון (אלונ