תמונות

יצחקי ושטראובר. המרחק ביניהם קטן (גיא בן זיו)