תמונות

אגייאר עם קורנפיין: &"אני צריך את איציק לצידי&" (אלעד ירקון)