תמונות

קוף מואכל, הנזל וגרטל צילום: שלומית יפת-ביאליק