תמונות

טופוזאקוב מרחיק את הכדור, עומר ורד צופה (עמית מצפה)