תמונות

ייזכה גם בטור דה פראנס? קונטאדור (gettyimages)