תמונות

בכר. "קבוצה מצויינת" (אנצ'ו גוש, ג'יני סוכנות צילום)