תמונות

אנחת רווחה בנוקיה. הספסל של מכבי (אלן שיבר)