תמונות

סטויקיץ´ מנסה להדוף, חרמון מנסה לנגוח (אלעד ירקון)