תמונות

עזריה ברקוביץ, ג, שינה (3) צילום: עודד סמדר