תמונות

עשוי לחזור להרכב. בן חיים (צילום: אלן שיבר)