תמונות

תלמידים, כיתה, תיכון צילום: Nati Shohat/Flash90