תמונות

צבי ורשביאק, יו&"ר הנהלת מכבי ישראל (רועי גלדסטון)