תמונות

הפגישה שיזם יצאה לדרך. בן זקן (אריאל נובק)