תמונות

קרלן עמד במשימה הראשונה (יועד כהן, איגוד הכדוריד)