תמונות

הפקת אור, מירב ברזילי פלד, גובה צילום: לימור הרצוג אהרוני