תמונות

מה כבר המאמן האנדורי היה יכול לעשות? (צילום: דני מרון)