תמונות

אירוע טמבור אוגוסט 2013 -יפתח קליין צילום: אביב חופי