תמונות

עדותו של יצחק רבין צילום: ארכיון צה"ל במשרד הביטחון