תמונות

הפתרון מונח מתחת לאף. ג'יימס ומכבי (אלן שיבר)