תמונות

בדואים ידו אבנים על רכבי חקלאים בדרום צילום: דוברות רתמים