תמונות

צבאיי. היה קרוב לכיבוש בשניות הסיום (משה חרמון)