תמונות

בויאן ורוצ´ינה. &"אמשיך לחכות להזדמנות שלי&" (רועי גלדסטון)