תמונות

שטילוב מקבל באהבה בנתב&"ג. יזכה לאותה האהבה גם השנה (קובי אליהו)