תמונות

ניצן שירזי עם זנדברג. דרוך לאשדוד (עמית מצפה)