תמונות

מחכה למקצה החזק שלו. טומרקין (gettyimages)