תמונות

כמעט והקבוצה שלו ברחה בזכותו. כמעט (getty)