תמונות

בנט מתגלגלת. משחק חלש של הישראליות של הרצליה (עודד קרני)