תמונות

מאדום של ב"ש לאדום של ת"א? אלישע לוי (אלן שיבר)