תמונות

פנטסיל עם דגל גאנה. הוא ונבחרתו הביאו כבוד