תמונות

לא התכוון להרגיז. גבאי חוגג אתמול (אלן שיבר)