תמונות

ענבל אור על רקע הדמיה של מגדל הצעירים צילום: אייל טואג