תמונות

צבי פורטל ואביבית בר זוהר בדייט צילום: צ'ינו פפראצי