תמונות

מעבר להרים ולגבעות- סטילס צילום: שי גולדמן