תמונות

לא ככה הוא דמיין את ההכנה. שיבק (אלן שיבר)