תמונות

דניאל עופר ואמיר בר אור - הכירו במסגרת עבודתם ב"פקין"