תמונות

מיטב, אזארוב ובורנוס. שניים יעזבו (עמית מצפה)