תמונות

יצחק שום. בבית&"ר חושבים רק על ניצחון (אמיר לוי)