תמונות

שחקני אשקלון. אזגי: &"הייתי שמח אם הוא היה רואה את השחקנים שהביא&"