תמונות

ירקות מהגיהינום, מסעדת שמונה צילום: בן קלמר