תמונות

הנה עוד תמונה שנזכור מהערב הזה... (כל התמונות: אלן שיבר)