תמונות

שכטר. יכחיש כי אמר את מה שיוחס לו (אלן שיבר)