תמונות

ובחצי שעה היא בעטה לשער פעם אחת בלבד (GETTIMAGES)