תמונות

ותופסים את הראש עוד לפני שהמשחק התחיל (מיכה בננו)